Det vi tar fra dyrene

Husdyrindustrien fratar dyrene deres liv, relasjoner, bevegelsesfrihet og andre essensielle deler av deres livskvalitet. Dette liker vi dårlig å dvele ved.  Da sammenfaller kronikken til Anne Ragnhild Korsvold Sandlien (publisert i Aftenposten 06.04.19) mer med den historien vi gjerne vil fortelle hverandre om vårt forhold til dyrene i industrien. I den historien har vi rollen […]

Årets jordbruks­­forhand­­linger

  Hva er jordbruks­forhandlingene? Jordbruksforhandlingene er årlige forhandlinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner, Norges Bondelag (NB) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS). Her forhandler Statens og jordbrukets forhandlingsutvalg om økonomien til den norske bonden for det kommende året. Det forhandler om markedsordninger, prisbestemmelser og fordeling av subsidier/tilskudd. De årlige jordbruksavtalene er basert på Hovedavtalen for […]