Opplysning

Oppdatert 18.04.2024

NOAH har jobbet målrettet siden 1990-tallet for å spre informasjon om dyrenes liv i kjøttindustrien, og miljøkonsekvensene av denne industrien. Dette innebærer synlighet i media og offentlig debatt, så vel som direkte opplysningsarbeid overfor skoler og universiteter.

Synliggjør dyrene i media

NOAH begynte tidlig å skrive om dyrene i landbruket – med fokus på kuer på bås, griser i intensiv produksjon og høner i bur. Men ikke før i 1999 settes produksjonsdyrene på agendaen i mediene for alvor - da sendte TV2 en dokumentar om griseproduksjon, og NOAH fulgte opp debatten. Journalisten bak dokumentaren, Gerhardt Helskog, har uttalt om NOAH: «NOAH har vært de første ut med kommentarer og nye innspill i debatten. NOAH var viktige på grasrotplanet fordi politikerne ser dem som opinionsdannere.»

NOAH skrev årlig kronikker, innlegg og pressemeldinger om dyrene i kjøttindustrien og litt etter litt begynte flere medier å fatte interesse. Vi hadde også spesifike kampanjer som fikk omtale medialt – bl.a. mot import av gåselever og mot burhønshold. I 2010 blomstret debatten opp for alvor. Dette året fikk NOAH mulighet til å skrive en essay-serie i Morgenbladet om kuene, grisene, hønene, kyllingene og fiskene - det var første gang en norsk avis viet så mye plass til nettopp husdyrene. Og endelig ble de synlige – i alle fall for en sommer. NOAH deltok i en rekke TV- og radiodebatter, kjøttbransjen og landbruksministeren skrev kronikker i ulike aviser - og NOAH fikk anledning til å svare. Kommentatorer og andre skribenter benyttet også sjansen til å snakke om de dyrene man nesten aldri snakker om. Produksjonsdyrene engasjerer - men det er bare så sjelden det blir ryddet plass til dem i rampelyset.

"Produksjonsdyrene engasjerer – men det er bare så sjelden det blir ryddet plass til dem i rampelyset."

I 2011 gjennomførte Mattilsynet en tilsynskampanje for kyllingproduksjon, og det viste seg ikke uventet at det sto dårlig til.1 Flere medier dekket kyllingenes  liv i sine spalter. Og NOAH var igjen i TV-debatt med fjørfenæringen.2 Da internasjonale avsløringer av ullindustrien kom til Norge sommeren 2014, kunne det virke som også norske medier var blitt modne for oftere å stille spørsmålet, slik NOAH gjorde i Dagsnytt 183, om produktene fra dyrene virkelig er verdt lidelsen det industrielle husdyrholdet utsetter dem for. I forbindelse med NOAHs 25-års-jubileum hadde media en rekke portrettintervjuer med leder Siri Martinsen, hvor fokuset på vegansk livsstil kom godt frem. I 2014 var NOAH også på banen med kronikker og debatter i forhold til konsesjonsøkningene for kyllinggårder.

I 2015 hadde Mattilsynet et debattseminar om «menneskeliggjøring av dyr» - hvor Nationens politiske redaktører kritiserte dyrevernorganisasjoner om å bry seg kun om «søte» dyr. NOAH, som deltok i debatten, utfordret redaktøren til å la NOAH slippe til med spalte om landbruksdyr – og NOAH skrev etter det fast spalte månedlig i et halvt år om landbruksdyr i avisen. Samme år utga hele tre matkommentatorer i norske aviser bøker om kjøtt, samtidig som internasjonale rapporter om kjøtt og helse pekte på at kjøttforbruket må ned. Sentrale norske medier viste motvilje mot å dekke kjøttindustrien på en kritisk måte, noe som gjenspeilet seg i NRK Debattens første dekning av kjøtt-problematikken. Programmet hadde en sterk overvekt av aktører som fremmet kjøtt, men NOAH deltok og talte dyrenes sak.4 Flere mediers motvilje mot kritisk dekning av kjøttindustrien fortsatte inn i 2016, og så merkelig nok ut til å eskalere med antall helse- og miljørapporter som ga råd om nettopp å kutte ut kjøttet. Aftenpostens kommentator kritiserte «Cowspracy»-filmen, mens NRK Dagsnytt 18 ba en forsker med tilknytning til kjøttbransjen5 om å regne ut hvor "lite" det monner å kutte kjøttet for klimaet, som respons til Oslo kommunes innføring av Meatless Monday i samarbeid med NOAH. NOAH fikk motsvar i Aftenposten, mens NRK avviste NOAHs kronikker som kritiserte mediehusets stillingtagen mot vegetariske initiativer, med begrunnelse i at de ikke ønsket noen «generell kjøttdebatt». TV2 sendte derimot dette året en dokumentar om hvordan hannkyllinger kvernes levende. NOAH deltok i denne og løftet frem kyllingenes situasjon i kronikk i bl.a. Dagbladet.

"(...)sommeren 2014, kunne det virke som også norske medier var blitt modne for oftere å stille spørsmålet, slik NOAH gjorde(...), om produktene fra dyrene virkelig er verdt lidelsen det industrielle husdyrholdet utsetter dem for."

Tørkesommeren 2018 viste for alvor hvor lite faglig orienterte norske medier var i kjøttproblematikken. En rekke medier oppmuntret folk til å spise mer kjøtt for å «støtte bøndene» og «tømme overskuddslagrene», istedenfor å sette fokus på at kjøttproduksjon fører til klimaendringer og ekstremvær – og knapphet på ressurser som kjøttproduksjon bruker langt mer av enn planteproduksjon. Aftenposten oppfordret til å ”ta samfunnsavsvar” og ”grill en gris”. NRK brakte en rekke reportasjer om kjøtt-bønder som klaget over at fôrkrisen tvang dem til å ”slakte friske dyr” og ønsket statlig støtte til produksjonen – uten kritiske spørsmål i forhold til at hele produksjonen går ut på å slakte friske dyr og legge beslag på enorme ressurser. Samtidig publiserte Science en av de hittil grundigste studiene på landbruk og miljø med konklusjon om at landbruket må gå over til plantebasert produksjon.6 Ingen norske medier omtalte studien, og NOAH jobbet hardt denne sommeren for å få mediene interessert i miljørapportene. Både Aftenposten og NRK refuserte flere innlegg om dette, men NOAHs kronikker kom inn i Dagbladet, Klassekampen og Morgenbladet. NOAH fikk også inn en kronikk i VG, etter at avisen hadde skrevet på lederplass at det å velge bort kjøtt (fra sau) er «simpelt bondehat».

I 2019 åpnet imidlertid rommet for kjøttdiskusjon seg, med NRK Brennpunkts Piraya-dokumentar om griseindustrien. NOAH fikk publisert kronikk i NRK Ytring, flere kommentarer i Aftenposten, kronikk i Dagbladet, innlegg i en rekke lokalaviser og debatt på VGTV – i tillegg til flere medieoppslag om NOAHs krav til kameraovervåkning i slakterier.

NOAHs innsats for å få mediene til å fatte interesse for landbruksdyrenes situasjon og miljøkonsekvensene av kjøttindustrien har medført årevis med hardt arbeid som ikke alltid er synlig. Ved flere anledninger har NOAH også blitt bedt om å «endre konklusjonen» om å ikke spise dyr, i forbindelse med innsendte kronikker. Dette viser at NOAH driver pionerarbeid i å opplyse både opinionen og media selv om viktigheten av dyrefritt forbruk. Også sosiale medier har blitt en stadig viktigere kanal for å opplyse om landbruksdyrenes skjebne.

«Meatless Monday» - vegetar-offensiv på universiteter

Som initiativtaker for den internasjonale kampanjen Meatless Monday i Norge har NOAH jobbet aktivt opp mot flere ledd i matserveringsbransjen. Flere serveringssteder rundt om i landet er med i kampanjen – inkludert Coca Colas kantine (Sodexo). Også Stortingskaninen fikk økt vegetarisk tilbud i samarbeid med NOAH – selv om de takket nei til opplysningsdelen av kampanjen. NOAH henvender seg også til kommunale kantiner med kampanjen – gjennom politisk arbeid og vedtak. Les mer om det politiske arbeidet her.

Spesielt vellykket har arbeidet vært opp mot universitetskantiner, og over tretti høgskole- og universitetskantiner har gjennom de siste årene deltatt på Meatless Monday. Kampanjen går ut på å tilby og synliggjøre helvegetarisk mat hver dag, samt løfte frem og promotere helvegetarisk mat på mandager. Om man serverer varmmat kan dette for eksempel gjøres ved at dagens varmrett på mandag er hel-vegetarisk. NOAH tilbyr også materiell til promotering - som løpesedler, plakater, rollups og bordkort, samt materiell til informasjon - som oppskriftshefter og vegetarmagasin. I tillegg distribuerer vi ut en egen brosjyre om vegetarmat i storhusholdning.

Allerede i 2013 sluttet SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) seg til NOAHs Meatless Monday-kampanje, i 2014 ble antall SiO-kantiner hvor vegetarisk mat fremmes på mandager utvidet ytterligere. «Meatless Monday kampanjen er flott måte å få oppmerksomhet til våre vegetaralternativer», uttalte direktør for SiO Mat og Drikke, Per Christensen, da til NOAH. At tiltaket var svært effektivt i å påvirke studentenes forbruk av vegetarisk mat viste seg kort tid etter:

I 2016 skrev Aftenposten om tiltaket ved UiO: «Den kjøttfrie mandagen, der det serveres både en vegetarrett og en veganrett blir godt mottatt. Konseptet «Meatless Monday» er en oppfordring om å velge vegetar, men ikke er en mandag hvor alle kjøttholdige alternativ tas vekk. Vegetarmat er billigere enn mat med kjøtt og kan være en medvirkende forklaring på at studentene setter pris på f.eks. auberginelasagne.» Direktør Per Christensen uttalte da: «Vi merker at flere og flere ønsker dette».7

Per i dag gjennomfører følgende universitetskaniner Meatless Monday i samarbeid med NOAH: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (Kafe Helga, Odontologikafeen, Veterinærhøgskolen, Musikkhøgskolen, Kafe Ole, Hannas Spiseri, Kafe Informateket, Spiseriet P 35, Kafe Andrea, SV-kafeen, Informatikk-kafeen, Preklinisk, Seilduken, Aulakjelleren, Fredrikke); Norges Arktiske Studentsamskipnad (Kaféen i MH-bygget, Kaféen iTeorifagsbygget, Kaféen i Altafjord); Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ Spis på Remmen i Halden, SiØ Spis I Fredrikstad); Studentsamskipnaden i Telemark (Kafé Henrikke i Porsgrunn, Kafé Studenten i Bø); Studentsamskipnaden for Sunnmøre (Kantina i Volda, Kantina i Ålesund); Studentsamskipnaden i Agder (Kafé Kampus i Kristiandsand, Kafé Kampus i Grimstad); Studentsamskipnaden i Buskerud (Café Papirbredden i Drammen, Café Kongsberg); Studentinord (Kantinen i Bodø); Høgskolen Stord/Haugesund (Studentkafeen i Haugesund); Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP kantina i Lillehammer) og Studentsamskipnaden i Harstad (Kantinen i Harstad).

Vegetar-opplysning i skolen

Et av de viktigste stedene å spre informasjon om bærekraftig vegetarisk mat, er hos barn og unge – ikke minst siden de også er utsatt for massiv påvirkning fra kjøtt- og melkeindustrien gjennom næringens utdeling av skolebøker laget av næringen selv. NOAH hadde i 2013 kampanje mot kjøttbransjens påvirkning av barn og unge, og møtte undervisningsministeren om dette. Selv om politikere prinsipielt er enige i at det er uheldig at kjøttbransjens kokebøker er de som dominerer i skolen, har det ikke blitt gjort tiltak for å få nøytrale læreverk. NOAH forsøker å bidra til en mer faktabasert opplysning om mat i skolen gjennom vårt arbeid med mat- og helsefaget i grunnskolen.

Med støtte fra den naturlige skolesekken har NOAH utformet et elevhefte om bærekraftig vegetarisk mat, som vi har delt ut, og fortsetter å dele ut til 5.-7. trinn på skoler i hele Norge. I løpet av de første årene siden heftet ble produsert i 2016, har vi delt ut ca. 10 000 elevhefter, og sender stadig ut flere hvert skoleår. NOAH jobbet også for at informasjon om bærekraftig plantebasert i større grad blir inkludert kompetansemål i læreplaner for blant annet mat og helse-faget i 2019/2020.

NOAH jobber også opp mot videregående skoler, deres kantiner og restaurant- og matfag. Flere videregående skolekantiner har siden NOAH startet med sitt arbeid innført «Meatless Monday» etter NOAHs modell, eller løftet frem helvegetarisk mat på en annen måte. NOAH har vært i kontakt med alle videregående skoler i landet, med tilbud om kampanjemateriell og informasjon for å rette større fokus mot vegetarisk mat i skolens matservering. Dette har vært en stor suksess og fortsetter fremover. Så langt er det 21 videregående skoler fra Nord til Sør som deltar i NOAH vegetarkampanje, og enda flere har mottatt vårt vegetarmagasin til inspirasjon.

I dette arbeidet har vi også siden 2018 inkludert restaurant- og matfag. I forbindelse med utforming av nye kompetansemål og ny læreplan i restaurant- og matfag har NOAH vært i kontakt med de skolene som underviser i disse fagene. Dette for å få et inntrykk av hvor mange skoler som fokuserer på kunnskap om vegetarisk mat. Her er det stort potensiale og vi jobber for at de nye læremålene i større grad omfatter bærekraftig mat. I forbindelse med dette arbeidet skal Vegetarkampanjen for første gang avholde kurs for lærere i restaurant- og matfag, i samarbeid med vegetarkokker, for å øke kunnskapen på dette feltet fra 2019.

NOAH begynte tidlig å holde foredrag for folkehøgskoler om dyrs rettigheter og vegetarmat – og gjorde dette mye utover 1990-tallet. I 2018 fikk vi fornyet fokus på folkehøgskolene, og kontaktet samtlige for deltagelse i vår kampanje.

Videregående skoler og folkehøgskoler som samarbeider med NOAHs kampanje per nå er bl.a.; Mære landbruksskole, Nordkapp VGS, Osterøy vidaregåande skule/Kantine, Sam Eyde videregående skole, Nydalen VGS, Edvard Munch VGS, Skogmo VGS, Glemmen VGS, Greveskogen VGS, Vardafjell VGS, Olav Duun, Holmen VGS, Stord VGS, Midt-Østerdal VGS, Sunnfjord FHS, Bømlo FHS, Ringerike FHS, Amalie Skram VGS, Nordahl Grieg VGS og Nannestad VGS.

NOAH deltar også fra 2019 i et forskningsprosjekt sammen med NIBIO – hvor forskerne skal se på hvilken tilnærming med NOAHs «Meatless Monday»-kampanje som fungerer best for adferdsendring mot mer plantebasert forbruk.

 

  1. www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/nye_regler_for_hold_av_slaktekylling_fra_1_juli.10061
  2. Dagsnytt 18. NRK.12.08.11
  3. NRK Dagsnytt. 16.07.14
  4. https://tv.nrk.no/serie/debatten/201510/NNFA51102915/avspiller
  5. http://nilf.no/om_nilf/Nyheter/2009/Beregner_netto_utslipp_av_klimagasser_fra_jordbruket
  6. Poore, J. & T. Nemecek. 2018.  «Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers». Science 360, 987-992. Lastet ned fra http://science.sciencemag.org/ 4. juni 2018
  7. https://www.aftenposten.no/okonomi/i/M355/Trendy-blant-unge-a-velge-bort-kjott