Dyrevennlig forbruk

Oppdatert 18.04.2024

NOAHs arbeid for dyrene og for kosthold uten kjøtt redder liv hvert eneste år. Det viktigste og mest effektive tiltaket for å redde dyrene i landbruket fra lidelse, er å ikke spise dem. NOAH gjør det lettere å ta dyrevennlige valg - og har egen inspirasjonsside www.meatless.no.

NOAH skaper holdningsendring

NOAH har siden starten drevet pionerarbeid for dyrene i landbruket, med informasjon overfor forbrukere og opinion. Det har stått sentralt å skape forståelse for at den beste måten å redde produksjonsdyr fra lidelse og død, er å slutte å spise dem. NOAHs inspirasjonsside www.meatless.no leverer alt man trenger for å bli inspirert til et dyrevennlig valg; oppskrifter til alle måltider; tips til hvordan lettest skifte til plantebasert mat; helseinformasjon inkludert info om ernæring og barn; fine historier om individuelle landbruksdyr som er blitt reddet og relevante miljøfakta.

NOAHs arbeid for dyrevennlig og dyrefri mat har i stor grad gått ut på å vise at en annen løsning er mulig: Første gang NOAH delte ut gratis vegetarmat i Oslos hovedgate var i 1993; Tusenvis av velsmakende porsjoner ble gitt bort til forbipasserende. Denne positive aksjonen hvor et stort antall aktive var i sving ved grillene, gjentok seg årlig over mange år, og skapte stadig større velvilje overfor vegetarmat. Etter en pause startet arrangementet opp igjen i 2012, med inviterte kjendiser og politikere som stilte opp for å fremme det vegetariske valget. Siden 2008 har NOAH også hatt fokus på å løfte frem profilerte personer som har valgt bort kjøtt, gjennom kampanjen «Meatless». Gjennom intervjuer i NOAHs Ark viste man frem at stadig flere profilerte personer tar dette valget og støtter det.

Vegetaroppskrifter har vært en del av NOAHs materiale i mange år, men da vi lanserte NOAHs Vegetarmagasin i 2011, med fotografier av den kjente fotografen og vegetarianeren Knut Bry, viste det seg at vi hadde laget et produkt folk ville ha. Et lekkert magasin med tips og bakgrunnsstoff og et hendig oppskriftshefte, gjorde at butikker og kaféer gjerne delte ut magasinet til sine kunder. Responsen fra publikum var svært positiv og tusenvis av eksemplarer har blitt delt ut på miljøfestivaler, matfestivaler, musikkfestivaler med miljøprofil og overalt ellers hvor NOAH er tilstede med fokus på dyre- og miljøvennlige valg. I 2010 startet Oslo Vegetarfestival, som den første hel-vegetariske festivalen i Norge - NOAH var sponsor for å få festivalen i gang, og er det fortsatt for å bidra til at stadig flere mennesker skal få inspirasjon til å velge vegetarisk. NOAH har også sponset flere vegetarfestivaler rundt i Norge.

Men NOAH har ikke bare bidratt til inspirasjon om dyrefri mat. Vi har også gjennom opplysningsarbeid utfordret den norske kjøtt-, egg- og melkeindustriens påstander om at det å spise produkter fra dyr er problemfritt. NOAH har gjennom flere årtier vært den mest aktive aktøren i det norske samfunnet som gjennom mediedebatter, kronikker og innlegg, kampanjer i sosiale medier, foredrag, utadrettet virksomhet overfor skoler og universiteter m.m. opplyser folk om hva dyr i landbruket gjennomgår og hvilke behov de har. Les mer om NOAHs opplysningsarbeid.

Flere kjøttfrie forbrukere – flere dyr reddet

NOAHs stadige fokus på at dyrefri mat er det beste for dyrene og miljøet, har begynt å gi resultater. I 2017 gikk kjøttforbruket i Norge ned for første gang siden 2010, og ble redusert med 1,2 % fra 2016-2017.1 I 1996 var det 60 000 vegetarianere i Norge og 700 000 kunne tenke seg å bli det.2 I 1997 hadde 40 % "problemer med kjøttspising", og 59% mente at "kjøtt er noe man kan klare seg uten".3  Da NOAH bestilte en undersøkelse fra Opinion i 2011 viste resultatet at nærmere halvparten av den norske befolkning spiste vegetarisk middag minst 1-2 ganger i uken og 750 000 nordmenn spiser vegetarisk 3-7 dager i uken. 200 000 spiste kun kjøttfrie middager, og 150 000 kalte seg vegetarianer/veganer. Over en tredjedel ønsket også å spise mer vegetarisk.4 En undersøkelse av Opinion for NOAH i 2017, viste at hele 40% av nordmenn ønsker å redusere i kjøttinntaket sitt.5 Antallet vegetarianere har økt med 80% siden 2011. Andelen av befolkningen som spiser hovedsakelig eller utelukkende kjøttfritt er nå på 10% (4 % helt kjøttfritt), og nesten 6 av 10 nordmenn spiser vegetarisk middag 1-2 ganger i uken. En tilsvarende undesøkelse «Norske Spisefakta 2018» gjennomført av Ipsos viser at interessen for vegetarmat øker i Norge.6 Leder av Ipsos-studien mener at denne økte interessen er mye på grunn av økt fokus på kjøttfrie dager i barnehage og skole. Vegetarkampanjen til NOAH jobber direkte opp mot skoler og deler årlig ut flere hundre elevhefter på bærekraftig vegetarisk mat.

Første halvdel av 2019 ble det solgt 668 tonn rødt kjøtt mindre enn i samme periode i 2018.7 Dette tilsvarer over 2300 oksekalver (med slaktevekt på 280 kg) som slipper å vokse opp i binger og drepes på slakteri. I følge næringen selv reduseres tilliten til norsk mat, og andelen av forbrukere som har svært god tillit til norsk kjøtt- og eggprodukter går ned, mens andelen som har svært liten tillit til kjøttbransjen øker. 16% av forbrukerne hadde redusert tillit til norsk kjøttbransje i 2018 forhold til året før.8

Den samlede kjøttproduksjonen er fortsatt enorm i Norge, og tar millioner av liv. For 2018 var den på 351 300 tonn, hvor gris utgjorde 39%, kyllinger 28%, kuer, kalver og okser 24% og sauer og lam 8%.9 Tilsvarende 68,2 millioner dyr sendt til slakt i 2017. Kjøttindustrien er også preget av overproduksjon, og regulerings- og fryselagre er overfylt. Det tas med andre ord livet av et stort antall dyr som det ikke engang er marked for. Det er i dag overproduksjon både av sau, gris og egg. 10 Nå får derimot flere norske grisebønder tilbud om «sluttpakker» for å legge ned driften.11 Det betyr i praksis dyreliv spart på sikt, og viser at forbrukernes matvalg og endring i etterspørsel kan påvirke produksjonen.

For hver person som kutter ut kjøtt spares dyr fra å oppleve det industrialiserte husdyrholdet på kroppen - det er et av de mest konkrete dyrevelferdstiltak hver og en kan gjøre. Det er også noe av det beste man kan gjøre for miljøet. Å åpne fleres øyne for disse sammenhengene er en av NOAHs viktige oppgaver.

NOAH gjør matindustrien mer dyrevennlig

Parallelt med at folk ønsker å gå over til dyrefritt forbruk, må tilbudet fra matleverandørene på plantebasert mat være godt. Siden 2010 har NOAH arbeidet aktivt opp mot ulike matkjeder, servicehandel, importører og produsenter for å øke tilbudet av plantebasert mat.

I begynnelsen hadde NOAH mye dialog med distributørene av de vegetariske ferdigproduktene, Alma og Vitalkost, for å forbedre utvalget – og gjøre det tilgjengelig for større aktører enn helsekostbutikkene. Vi la også press på importørene for å velge flest mulig veganske produkter for å nå et større marked – og hadde dialog med flere produsenter som Anamma, Helsans Kök og Quorn, for å gjøre deres produkter 100% plantebaserte. I dag er Anamma helt vegansk, og det veganske tilbudet hos andre produsenter er også økt betydelig.

NOAH har hatt en rekke møter med de ulike kjedenes innkjøpsansvarlige, og etter hvert begynte det å gi resultater. Kjeder som Coop, Rema og Meny profilerer seg nå som miljø- og etisk bevisste, og fremmer plantebasert mat i sine tilbudsblad og oppskriftshefter.  Tilbudet av vegetariske ferdigprodukter i disse har økt drastisk siden NOAH begynte dialogen, og ga aktørene informasjon om det voksende veganmarkedet. Den siste tiden har det vært enorm vekst i salg av vegetarprodukter i dagligvareleddet.12

og også flere restauranter og servicehandlere tilbyr i større grad vegetariske alternativer. Coop er blant dagligvarekjedene som har satset på egne vegetariske merkevarer gjennom sin «Vegetardag»- serie. Også Bama har satset på vegetarisk protein gjennom «Vegme», og kjøtterstatningen «Oumph» gjør det sterkt i Norgesgruppen sine butikker. Helnorske vegetarprodukter har inntatt butikkhyllene gjennom «Quini», quinoagrøt, og «Grønne Folk» sine middagsretter. Også kjøttindustriens egne samvirker har lagt merke til utviklingen, og produserer nå vegetarprodukter – Tine gjennom Synnøves nyeste plantebaserte serie «Gryr», iskaffe og plantebasert kremfløte, og Nortura gjennom sin linje av vegetariske burgere, farse, boller og nuggets.

I servicehandelsegmentet startet NOAH dialog tidlig, og gikk etter kort tid et godt samarbeid med Deli de Luca, som begynte å tilby veganske supper og bakverk. Fra 2010 jobbet NOAH hardt med å overbevise Narvesen om å selge veganske pølser. Narvesens innkjøpsansvarlige var først svært negative, men et gjennombrudd kom i 2016 da de lanserte veganpølser i Narvesenkiosker i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – fulgt av store reklamekampanjer. Imidlertid var de ikke forberedt på den store etterspørselen, klarte ikke å levere nok veganpølser – og avsluttet dermed prosjektet fordi det gikk for bra for deres logistikk… Dette er et problem NOAH dessverre har sett flere ganger; tilbydere forbereder seg på et lite veganmarked for sine nye produkter, blir overveldet av etterspørselen, klarer ikke å følge opp og legger isteden ned tilbudet. I vår dialog med matbransjen gjør vi oppmerksom på dette, og jobber for å sørge for at alle som lanserer veganprodukter har robust logistikk for et varig tilbud.

Innenfor servicehandelen har vi også burger-kjedene. NOAH har hatt mye kontakt med disse, og det som i starten var treghet og skepsis er nå snudd til entusiasme. Per i dag har både Burgerking, McDonalds, Peppes Pizza, Bislet Kebab og Max Burger vegetariske og veganske alternativer på sine menyer. Og samtlige aktører melder til NOAH at salget går svært bra.

Parallelt har NOAH jobbet for å få flere enkeltrestauranter – og ikke mist studentkantiner – til å tilby vegansk mat gjennom vårt «Meatless Monday»-initiativ. Les mer om Meatless monday.

NOAHs arbeid overfor matbransjen innebærer standhaftig innsats over flere år. Arbeidet er lite synlig utad – før årevis etterpå. Men det er noe av det viktigste NOAH har gjort og gjør for å legge til rette for at de stadig flere menneskene som ønsker å ta avstand fra utnyttingen av dyr og miljø, skal få et lettere valg – og for at tusenvis av dyr skal reddes fra et liv med lidelse.

 1. Animalia. 2018. Kjøttets tilstand 2018.
 2. ScanFact for Dyade, 1996
 3. Bjørkum E et al. Kjøtt, forbrukeroppfatninger og offentlig debatt. SIFO, rapport nr.3. 1997
 4. Opinion for NOAH. 2011
 5. Opinion for NOAH. 2017
 6. Helsedirektoratet. 2012. «Norkost 3 En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11», IS-2000, 06/2012
 7. https://www.dn.no/handel/kjott/kjottindustrien/nordmenn-har-kjopt-668-tonn-mindre-rodt-kjott/2-1-639484?  
 8. Sentio Research, for Kjøttets tilstand 2018. Animalia
 9. SSB, statistikkbanken. 2018
 10. Animalia. 2018. Kjøttets tilstand 2018 ; Totalmarked kjøtt og egg. 2018
 11. NRK. 2018. «Grisebønder får tilbud om «sluttpakker»». Publisert på nett 28.11.18
 12. Baker og Konditor. 30.11.18. «Selger mer vegetar- og veganmat»