Dyr i landbruk

Oppdatert 15.02.2024

Over 70 millioner dyr tas livet av årlig i Norge i forbindelse med matindustrien. På norske farmer lever kuer som står fastbundet store deler av året og blir fratatt kalven rett etter fødsel. Kyllinger vokser så fort at de får beinproblemer bare få uker gamle. Griser tilbringer hele livet på betonggulv. Og til slutt slaktes de på samlebånd.

Bransjene som produserer kjøtt, melk og egg prøver å innbille folk at disse varene er “nødvendige”. Men det blir tydelig for stadig flere at mennesker ikke trenger produktene av dyrs lidelse. Desto mer kunnskap vi får om behovene og evnene til dyrene i landbruket, desto lettere blir valget om dyrefritt forbruk.

Nedenfor kan du lese om de forskjellige dyrenes naturlige behov, og hva de blir utsatt for i industrien. NOAH har også en egen inspirasjonsside med oppskrifter på dyrevennlig, dyrefri mat: www.meatless.no

Hovedfoto: Djurens Rätt