Høring 22.10.15: Energi- og Miljøkomiteen og NOAH

NOAH v/ fagsjef Kaisa Hautala på høring i Stortinget om fokus på redusert kjøttforbruk som klima og miljøtiltak i statsbudsjettet 2016.

Alt materiale tilhører Stortinget.